En ny prognose – der Kina vokser til det største hjemmemarkedet i verden –  viser at det vil være behov for godt over 8560 fly de neste 20 årene.

Stort behov

I kjølvannet av pandemien er det fortsatt færre internasjonale reisende som bestiller flyreiser til Kina. Det betyr ikke at ikke flyprodusentene ser den andre veien. De har tillit til at etterspørselen etter nye fly for å betjene innenriksrutene i det folkerike landet vil være høy i løpet av de neste to tiårene, på samme måte som kinesiske selskaper også forventes å utvide rutenettverket til utlandet etter hvert som forholdene normaliseres.

Prognosen er utarbeidet av flyprodusenten Boeing. I den forventes det at Kina vil oppleve en økonomisk vekst som vil være betydelig høyere enn gjennomsnittet i andre land i verden, som vil bidra til å øke etterspørselen etter innenlands-flyvninger.

På den bakgrunn anslås det at landet vil trenge 8560 nye passasjerfly i årene frem mot 2042.

Vekst i handelen

Den amerikanske flyprodusenten anslår at oppgangen vil bety at kinesiske selskaper vil stå for en femtedel av de nye flyene som skal leveres i løpet av de neste to tiårene, og hjemmemarkedet i Kina forventes å vokse til verdens største innen 2042.

I følge prognosen skal såkalte widebody-fly brukes spesielt til å støtte landets nettverk av internasjonale flyruter, som forventes å vokse frem mot 2042, mens vekst i e-handel og etterspørsel etter raske leveranser vil være driveren bak behovet for flere fraktfly.

Ifølge Boeing vil to tredjedeler av behovet for nye fly skyldes selskapenes behov for å utvide sine flåter, mens resten forventes å være erstatninger for eldre fly som skiftes ut på grunn av muligheten for å øke effektiviteten eller av hensyn til miljøet. 

134 000 nye piloter

I år er det 50 år siden Boeing først gikk inn i det kinesiske markedet, og ifølge markedssjef Darren Hulst må flyprodusenten også i årene fremover bidra med flyleveranser.

– Innlands flytrafikk i Kina har allerede overskredet nivået fra før pandemien, og antallet internasjonale flyvninger vokser, forklarer han.

– Ettersom Kinas økonomi og trafikktall fortsetter å vokse, vil våre ulike flytyper spille en nøkkelrolle for å støtte denne veksten, mener Hulst.

For å nå målene vil Kina trenge 433 000 nye ansatte i luftfartsindustrien i løpet av de neste 20 årene. Det inkluderer 134 000 piloter, 138 000 flyteknikere og 161 000 kabinansatte. 

Veksten i flyflåten forventes å skape et marked for tjenester som vedlikehold, reparasjoner, reservedeler og opplæring stil en verdi på mer enn syv billioner kroner. ©